Marş de nuntă

1. Identificare: nume general, local, definiţie scurtă, circulaţie, similitudini transfrontaliere:

Nume general: Marş de nuntă

Nume local: marş

Creaţie interpretată instrumental pe tot parcursul ceremonialului nupţial de fiecare dată când sosesc oaspeţii, uneori în cadrul drumurilor ceremoniale.

Este un element nelipsit din cadrul nunţii până-n prezent. Se practică pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi în spaţiul folcloric românesc.

2. Caracterizare: descriere, funcţii, aspecte morfologice, mod de manifestare:

Marşul marchează momente importante în desfăşurarea nunţii. Interpretarea marşului poate să întrerupă orice melodie de dans, cântec  executate pentru a capta atenţia celor prezenţi asupra oaspeţilor nou-veniţi, subliniindu-se astfel importanţa fiecărui invitat la nuntă. Conform concepţiei populare este deosebit de important atât pentru părinţii miresei, cât şi pentru cei ai mirelui, ca aceştia să salute fiecare invitat în parte pentru a evita incidentele neplăcute, care ar fi influenţat negativ viaţa familiară a tinerilor căsătoriţi.

Sub aspectul conţinutului melodic se remarcă o anumită varietate. Unele pot fi considerate originare, fiind interpretate numai cu ocazia nunţii, altele reprezintă fragmente de marşuri militare, cântece patriotice, cântece lirice adaptate ritmului de marş.

3. Descrierea comunităţii(lor), grupurilor, persoanelor sau instituţiilor purtătoare:

Colportor de folclor este grup tradiţional de muzicanţi cunoscători şi practicanţi ai repertoriului de nuntă.

4. Descrierea situaţiei la zi privind viabilitatea:

Element muzical nelipsit din ceremonialul nupţial.

5. Data inventarierii, specialistul:

 Svetlana Badrajan, doctor în studiul artelor etnomuzicolog.

6. Referinţe la literatură, discografie, materiale audiovizuale, manuscrise aflate în comunitate, materiale de arhivă, diferite imagini.  

Axionova, Lidia. Formele timpurii ale cântecelor populare moldoveneşti. Cântece rituale de familie/ Cântecul popular moldovenesc, Chişinău: Editura de Stat a Moldovei, 1958. pp.16-25.

 

Badrajan, Svetlana. Procese actuale ale funcţionalităţii cântecului miresei în nunta basarabeană. / Buletin  ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele naturii şi Muzeologie, vol.3(16), Chişinău, 2005, pp.242-247.

Badrajan, Svetlana. Chiseliţă, Vasile. Muzica în contextul obiceiului de nuntă // Revista de etnologie, nr.3, Chişinău, 2001, pp.188-193.

Badrajan, Svetlana. Nunta în cadrul ciclului vieţii // Cultura populară şi contemporaneitatea, Chişinău: Tipografia centrală, 2001, pp.22-34.

Badrajan, Svetlana. Unele probleme în studierea folclorului muzical nupţial din Basarabia // Centenar Constantin Brăiloiu, Bucureşti: Editura Muzicală, 1994, pp.242-246.

Badrajan, Svetlana. Muzica în ceremonialul nupţial din Basarabia. Cântecul miresei, Chişinău: Epigraf,  2002.

Blajinu, Dumitru. Antologie de folclor muzical. 1107 melodii şi cântece din Moldova istorică, Constanţa: Ex Ponto, 2002.

Ciacovschi-Mereşanu, Gleb. Doine, cântece, jocuri, Chişinău: Cartea moldovenească, 1972.

Ciaicovschi-Mereşanu, Gleb. Lerui ler, Chişinău: Literatura artistică, 1986.

Curbet, Vladimir. Aşa-i jocul pe la noi, Chişinău: Literatura artistică, 1985.

Curbet, Vladimir. La vatra horelor, Chişinău: Literatura artistică, 1973.

Găluşcă, Tatiana, Nicola Ioan R.. Folclor român din Basarabia (ediţie îngrijită de Grigore Botezatu şi Tudor Colac), Chişinău: Ştiinţa, 1999.

În grădina cu flori multe.

Mironenco, Iaroslav. Şi cânt codrului cu drag, Chişinău: Literatura artistică, 1987

Pe drumul dorului. Caiet de folclor, alcătuitor şi responsabil Andrei Tamazlâcaru, Chişinău, Şearec-com, 2001.

Repertoriul de nuntă/ Arta muzicală din Republica Moldova. Istorie şi modernitate, Chişinău: Grafema Libris, 2009, pp.166-194

Rusnac, Constantin. Cucuşor cu pană sură, Chişinău: Literatura artistică, 1988.

Rusnac, Constantin. Ca la noi în sat, Chişinău: Literatura artistică, 1984.

Stoianov, Petru. 500 melodii de jocuri populare din Moldova, Chişinău: Cartea moldovenească, 1972.

Vin' bădiţă, vin' diseară. Caiet de folclor. Cântece notate şi îngrijite de Andrei Tamazlâcaru, Chişinău: Grafema Libris, 2006.

Înregistrări:

Două discuri cu materiale din Arhiva de folclor a Academiei de muzică, Teatru şi Arte Plastice: Antologie de folclor muzical moldovenesc, studioul Melodia, Moscova, 1989, redactor Gleb Ciaicovschi-Mereşanu.

Materiale muzicale, înregistrate în urma investigaţiilor folclorice, ce se păstrează în arhivele instituţiilor specializate: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Academia de Ştiinţe, Centrul Naţional de Creaţie Populară, Universitatea pedagogică I. Creangă, Universitatea pedagogică A.Russo, ş.a; colecţiile personale ale etnomuzicologilor.

 

 

Subscribe to Fluxuri Distribuţie