Proiecte

Elemente ale PCI de pe teritoriul Republicii Moldova candidate pentru înscrierea în Lista Reprezentativă UNESCO a PCI

1. Aspecte istorice şi metodologice

Republica Moldova a ratificat Convenţia UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (în continuare PCI) la 24 martie 2006. A urmat popularizarea prevederilor acestui document prin intermediul conferinţelor, seminarelor şi trainingurilor în domeniu la care au participat reprezentanţi ai culturii, sferei academice şi universitare. Un alt obiectiv important al acestei etape ţine de constituirea sistemului de protejare a PCI la nivel naţional, prevăzut în articolele 11, 12 şi 13 ale Convenţiei. În noiembrie 2009 a fost constituită Comisia Naţională de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial, organ consultativ de specialitate pe lângă Ministerul Culturii, cu rol de coordonare a activităţilor în  domeniul protejării PCI. În comisie au fost incluşi 13 cercetători şi specialişti în domeniile PCI. În cadrul unor consultări de amploare cu instituţii ce au abilităţi în domeniu şi cu organizaţii neguvernamentale a fost elaborat proiectul de lege privind protejarea PCI. Actualmente proiectul este în proces de discuţie pentru aprobare în Parlament.

Conservarea patrimoniului cultural imaterial

Proiectul „Conservarea patrimoniului cultural imaterial”, realizat de Societatea de Etnologie (2006-2009), cu suportul financiar al Ambasadei Statelor unite ale Americii în Chişinău a avut ca scop înregistrarea audio, fotografierea şi filmarea elementelor patrimoniului cultural imaterial. În baza cercetărilor au fost editate 10 albume:

 1. „Tot de drag de dumneavoastră” (cântece şi melodii învăţate de la locuitorii satelor), interpreţi Nicolae Gribincea şi Victor Botnaru.

 2. „Ş-am să plec la cătănie” (folclor ostăşesc şi patriotic), Ansamblul Ostăşesc „Salvatorii”.

Subscribe to Fluxuri Distribuţie