Instituții de management cultural

Ministerul Culturii

este autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate care răspunde de elaborarea politicilor, strategiilor şi normelor specifice în vederea protejării patrimoniului cultural imaterial naţional şi care asigură aplicarea în practică a acestora, precum şi a programelor privind identificarea, documentarea, cercetarea, conservarea, transmiterea, promovarea, revitalizarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural.

Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

reprezintă organismul ştiinţific specializat, subordonat Ministerului Culturii, care coordonează realizarea politicii de stat în domeniul protejării patrimoniului cultural. CNSPCI:

  • iniţiază şi derulează proiecte şi programe privind activităţi de conservare, protejare, punere in valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul Republicii Moldova.
  • coordonează metodologic activitatea reprezentanţilor din teritoriu în domeniul  patrimoniului cultural imaterial.
  • colaborează cu instituţii specializate în vederea realizării programelor si activităţilor de cercetare.
  • coordonează editarea şi difuzarea pe orice suport material cărţi şi alte publicaţii din domeniul patrimoniul cultural imaterial.

Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial

este instituţia care asigură aplicarea politicilor de protejare în teritoriu, prin direcţiile şi secţiile cultură, în special în comunităţile purtătoare de patrimoniu, susţine prin măsuri concrete viabilitatea patrimoniului cultural imaterial şi transmiterea lui către generaţia tânără, inventariază elementele patrimoniului cultural imaterial, conservând informaţiile pe diverse suporturi moderne.

Direcţiile  şi secţiile raionale de cultură

  • susţin metodologic activitatea reprezentanţilor din teritoriu în domeniul  patrimoniului cultural imaterial;
  • asigură prin măsuri concrete viabilitatea patrimoniului cultural imaterial în formele tradiţionale;
  • contribuie la transmiterea elementelor de patrimoniu către generaţia tânără prin păstrarea caracteristicilor lor principale;
  • inventariază elementele patrimoniului cultural imaterial în comunităţile purtătoare de patrimoniu, creează dosare de patrimoniu ale elementelor patrimoniului cultural imaterial, completează arhivele şi  bazele de date cu informaţii înregistrate pe diverse suporturi moderne;
  • oferă recomandări metodice privind completarea Inventarului naţional al arhivelor cu înregistrări de patrimoniu cultural imaterial;
  • organizează activităţi de promovare a patrimoniului cultural imaterial, asigurând diseminarea cunoştinţelor despre specificul acestuia.
Subscribe to Fluxuri Distribuţie