Instituții științifice și educaționale

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

cercetează, tezaurizează, promovează şi asigură transmiterea către tânăra generaţie a elementelor patrimoniului cultural imaterial.

Institutul de Filologie al AŞM

cercetează şi tezaurizează elementele PCI. Elaborează lucrări ştiinţifice privind PCI.

Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

cercetează elementele PCI. Elaborează lucrări ştiinţifice privind PCI.

Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale;

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale;

Universitatea Pedagogică de Stat „A. Russo” din Bălţi

realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale;

Universitatea de Stat din Moldova

realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale;

Subscribe to Fluxuri Distribuţie