Biblioteca

Drumul doinei spre UNESCO

Doina face parte din patrimoniul intangibil al umanităţii, alături de tangou, dantelele din Croaţia, tapiseriile de la Aubusson (Franţa), caligrafia chineză, sericicultura, Festivalul Dragonului din China sau tehnicile de prelucrare a hârtiei din Japonia. Cea mai prolifică ţară în materie de patrimoniu intangibil este China, cu 25 de elemente înscrise pe Lista Reprezentativă şi pe cea pentru Salvgardare Urgentă, din cele 88 acceptate.

Acadimician Sabina Ispas despre Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Imaterial

Stimată doamnă Sabina Ispas, sunteţi implicată în Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului imaterial. Care sunt priorităţile acestei Comisii?


Cea de a 25-a Conferinţă Generală UNESCO (Paris, 1989) a adoptat o Recomandare referitoare la salvgardarea culturii tradiţionale şi a folclorului, privite ca parte a patrimoniului umanităţii, căruia guvernele de pretutindeni ar trebui să îi acorde atenţie şi sprijin pentru salvgardare.

Un repertoriu pentru patrimoniul cultural imaterial

"Un popor nu trăiește numai din ceea ce moșteneste, ci din ceea ce adaugă pe fiecare zi în sufletul lui ", spunea Ovid Densușianu. Acest adevăr, al trecutului și prezentului care se adaugă neîncetat în definirea spirituală a unui popor a stat la baza editării primului repertoriu al patrimoniului cultural imaterial din România. Este vorba de volumul "Patrimoniul cultural imaterial.

Pagini

Subscribe to Fluxuri Distribuţie