Activități

Ianuarie 2011

Documentarea prin localităţi a obiceiului „Colindatul în ceată bărbătească”. Înregistrarea audio, filmarea şi fotografierea colindatului în satele Popeasca şi Răscăieţi din raionul Cahul; Sadâc, din raionul Cantemir; Şipca şi  Mihuleni din raionul Şoldăneşti. Parteneri: Studioul „Moldova-Film”, Societatea de Etnologie din Republica Moldova şi autorităţile publice locale.

Februarie 2011

Sensibilizarea comunităţilor privind protejarea obiceiului „Colindatul în ceată bărbătească”. Cercetări  de teren în localităţile situate în centrul Republici Moldova, raioanele Orhei, Criuleni, Teleneşti, Rezina. Semnarea acordurilor cu autorităţile publice locale  privind protejarea obiceiului colindatul.

Martie 2011

Pregătirea şi vernisarea expoziţiei „Premiul pentru excelenţă UNESCO în domeniul meşteşugurilor artistice”. Desfăşurarea claselor de măiestrie în domeniul meşteşugurilor artistice.

Organizarea Conferinţei ştiinţifice „Elaborarea Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova: propuneri, realizări, perspective”. Prezentarea rezultatelor Proiectului pilot „Elaborarea Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova în acord cu prevederile Convenţiei UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial”.

Aprilie 2011

Sensibilizarea comunităţilor privind protejarea obiceiului „Colindatul în ceată bărbătească”. Întâlniri cu primarii din sudul Republicii Moldova.

Mai 2011

Finalizarea proiectul de lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. Transmiterea documentului în comisia parlamentară pentru a fi discutat.

Semnarea acordurilor cu autorităţile publice locale privind protejarea obiceiului „Colindatul în ceată bărbătească”.

Iunie 2011

Cercetări de teren prin satele de la sudul României, judeţul Galaţi. Completarea arhivelor cu noi materiale privind elementele patrimoniului cultural imaterial.

Iulie 2011

Cercetări de teren în satele din sudul Ucrainei, raioanele Reni şi Izmail. Completarea arhivelor cu noi materiale privind elementele patrimoniului cultural imaterial.

August 2011

Cercetări de teren în satele din raionul Cahul, Republica Moldova. Completarea arhivelor cu noi materiale privind elementele patrimoniului cultural imaterial.

Septembrie 2011

Sensibilizarea comunităţilor privind protejarea obiceiului „Colindatul în ceată bărbătească”. Întâlniri cu primarii din nordul republicii. Completarea arhivelor cu noi materiale privind elementele patrimoniului cultural imaterial.

Octombrie 2011

Întrunirea comună a membrilor Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova şi Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din România, la Chişinău, Republica Moldova, pentru elaborarea Dosarului comun „Colindatul de ceată bărbătească”, în vederea înscrierii acestui obicei în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii.

Noiembrie 2011

Semnarea acordurilor de către grupurile şi comunităţile în care Colindatul de ceată bărbătească face parte din moştenirea activă sau pasivă a colectivităţii, pentru înscrierea în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii. Selectarea comunităţilor, a materialelor video şi foto pentru dosarul UNESCO.

Decembrie 2011

Lansarea Campaniei “Salvează o colindă pentru eternitate” (decembrie 2011 –  ianuarie 2012), în cadrul unei conferinţe de presă pe 12 decembrie 2011, în incinta Ministerului Culturii. Programul a fost lansat pentru a susţine vechiul obicei al Colindatului în ceată bărbătească, care este în pericol de dispariţie. A fost adresat tuturor membrilor din localităţile şi grupurile etnice din RM, care au tradiţia colindatului, pentru a organiza cete de colindători din bărbaţi tineri, conform practicilor locale, biceiuri periclitate încă din perioada sovietică. Printre acţiunile prevăzute – promovarea obiceiului în rîndul tinerilor, la nivel local şi naţional, reflectarea obiceiului practicat de către cetele de tineri bărbaţi colindători în emisiuni radio şi TV, publicarea textelor de colinde, înregistrarea colidelor în arhivele din instituţiile de profil etc. 

Ianuarie 2012

Întrunirea comună a Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova şi Comisiei omonime din România, la Iaşi, România, pentru a analiza materialelor elaborate de fiecare parte pentru dosarul ”Colindatul de ceată bărbătească” (formularul ICH-02, vezi http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms), pregătit pentru a candida în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii. Discutarea activităţilor de salvgardare şi promovare a Colindatului de ceată bărbătească în cadrul unui program trasnfrontalier, Republica Moldova şi România.

Februarie 2012

Elaborarea Raportului periodic al Republicii Moldova privind implementarea Convenţiei din 2003 (Art. 29 al Convenţiei din 2003 – “Statele-Părţi ar trebui să prezinte Comitetului (...) , rapoarte privind măsurile legislative şi de reglementare şi alte măsuri luate pentru implementarea acestei Convenţii”). Trimitearea Raportului la Biroul UNESCO de la Paris.

 

Martie 2012

Semnarea oficială şi depunerea dosarului comun al Republicii Moldova şi România – „Colindatul de ceată bărbătească”, la Biroul UNESCO de la Paris pentru înscrierea în anul 2013 în Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural Imaterial al umanităţii.

La 23 martie 2012 în incinta Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală s-a desfăşurat „Forumul patrimoniului cultural imaterial 2012”. Evenimentul a fost prilejuit de împlinirea a şase ani de la data ratificării (26.03.2006) de către Republica Moldova a Convenţiei  UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. La eveniment a participat Dr. Hab. Gheorghe Postică, viceministru al Culturii, care a prezentat Raportul Republicii Moldova privind implementarea Convenţiei din 2003. Membrii Comisiei au făcut totalizările Campaniei “Salvează o colindă pentru eternitate” (decembrie 2011- ianuarie 2012). De asemenea, a fost prezentat public Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial, coord. Dr. Varvara Buzilă, o lisă cu peste 450 elemente-candidate, care urmează să fie aprobate de Ministerul Culturii şi publicate.

Aprilie 2012

Cercetarea bibliografiei despre elementele candidate pentru „Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A.”. Redactarea compartimentelor “Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A”.

Mai 2012

Reprezentantul Comisiei Naţionale participă la al Şaselea Seminar Regional al Rețelei Sud-Est Europene de experți privind Patrimoniul Cultural Imaterial (Atena, 10-11 mai 2012), pentru a prezenta informaţii privind implementarea măsurilor naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial în perioada 2011-2012, referitor la dosarele multinaţionale pentru înscrierea în Listele Convenţiei din 2003 etc.

Iunie 2012

Redactarea compartimentelor „Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A” (în primul volum ce poartă indicele  „A” sunt incluse elementele PCI prin care se identifică moldovenii/ românii din Republica Moldova). Coordonarea traducerii în limba engleză a „Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A”.

Iulie 2012

Redactarea compartimentelor „Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A”. Traducerea în limba engleză a „Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A”.

August 2012

Redactarea compartimentelor pentru editarea cărţii „Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A”. Traducerea în limba engleză a „Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A”.

 

Septembrie 2012

Redactarea compartimentelor pentru editarea cărţii „Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A”. Traducerea în limba engleză a „Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A”.

 

Octombrie 2012

Redactarea compartimentelor pentru editarea cărţii „Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A”. Traducerea în limba engleză a „Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova. Vol. A”.

 

Noiembrie 2012

Republica Moldova a fost invitată de Turcia să participe la elaborarea unui dosar multinaţional, pentru a înscrie Sărbătoarea primăverii Ziua Sf. Gheorghe/ Hederllez, în comun cu alte ţări din Balcani, pentru Lista Repreyentativă a Convenţiei din 2003. Pregătirea schiţei preliminare a formularului de nominalizare a Sărbătoarii primăverii Ziua Sf. Gheorghe/ Hederllez (ICH-02 elaborat de UNESCO). Traducerea formularului în engleză. Documentarea şi studierea bibliografiei despre sărbătoarea Sfîntul Gheorghe în Moldova.

 

Decembrie 2012

Republica Moldova participă la Work-shop-ul internaţional pentru pregătirea dosarului de nominalizare despre “Hidrellez/ Sfîntul Gheorghe”, 11-12 decembrie 2012, Ankara, Trucia, la invitaţia Ministerului Culturii şi Turismului din Turcia, alături de România, Croaţia, Muntenegru, Bosnia, Serbia, Macedonia.

Ianuarie 2013

Documentarea, identificarea materialelor video şi foto, cu vechime de cel mult 2-3 ani, referitoare la „Sărbătoarea primăverii Ziua Sf. Gheorghe/ Hederllez” de pe teritoriul Republicii Moldova, necesare pentru dosarul de candidat la Lista UNESCO (în instituţiile de cercetare, TRM, arhivele personale etc.). Cercetarea bibliografiei despre Sf. Gheorghe/ Hederllez.

Februarie 2013

Diseminarea şi semnarea acordurilor de către comunităţile care păstrează obiceiurile de la Sf Gheroghe, pentru dosarul multinaţional „Sărbătoarea primăverii Ziua Sf. Gheorghe/ Hederllez”. Elaborarea şi montarea unui film video de circa 5 minute pentru dosarul multinaţional „Sărbătoarea primăverii Ziua Sf. Gheorghe/ Hederllez”.

Martie 2013

Selectarea a 7 localităţi de pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a fi incluse în dosarul multinaţional „Sărbătoarea primăverii Ziua Sf. Gheorghe/ Hederllez”. Îndeplinirea formularului UNESCO (forma ICH-02), consultînd comunităţile alese pentru dosar privind măsurile pe care le va lua comunitatea pentru protejarea sărbătorii Sf Gheorghe/ Hederllez pe viitor. Traducerea formularului ICH-02 în limba engleză. Verificarea şi corectarea variantei finale a dosarului, înainte de a fi trimis la Biroul UNESCO de la Paris. Semnearea şi trimiterea dosarului multinaţional „Sărbătoarea primăverii Ziua Sf. Gheorghe/ Hederllez” la Ministerul Culturii şi Turismului din Ankara.

Aprilie 2013

Documentarea în teren a obiceiurilor şi practicilor de sărbătoarea Sfîntul Gheoghe.

Mai 2013

La data 17 mai 2013, în incinta Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a avut loc Forumul patrimoniului cultural imaterial – 2013, organizat în colaborare cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din Republica Moldova. În Cadrul Forumului a fost lansat volumul „Registrul Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial. Vol. A.” (ediţie bilingvă, în română şi engleză), Chişinău, Lumina, 2012, coordonator Dr Varvara Buzilă, preşedinte Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, apărut cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii.

Iunie 2013

Întruniri şi corespondenţă pentru participarea Republicii Moldova la dosarul multinaţional Mărţişor, la invitaţia României pentru Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii, pentru depunearea la Biroul UNESCO de la Paris pînă la 31 martie 2014.

Iulie 2013

Participarea preşedintelui Cimisiei, doamna Dr. Varvara Buzilă, la întrunirea regională de la Bucureşti, pentru discuţii multilaterale cu alte state-parte la dosarul multinaţional “Practicile culturale asociate zilei de întîi martie”. Elaborarea schiţei preliminare a dosarului respectiv din partea Republicii Moldova.

August 2013

Elaborarea propunerilor privind scenariul filmului documentar care va fi ataşat dosarului multinaţional “Practicile culturale asociate zilei de întîi martie”. Studierea bibliografiei despre Mărţişor, care va fi ataşată la dosar.

Septembrie 2013

Redactarea fişei de nominalizare a elementului – prima schiţă a dosarului multinaţional “Practicile culturale asociate zilei de întîi martie”. Studierea situaţiei în localităţile purtătare privind viabilitatea practicilor culturale asociate zilei de 1 Mărtie. Elaborarea şi consultarea cu comunităţile purtătoare privind măsurile de întreprins în viitor pentru salvgardarea sărbătorii Mărţişor.

Octombrie 2013

A doua întrunire regională la Bucureşti, pentru revizuirea dosarului multinaţional “Practicile culturale asociate zilei de întîi martie” şi stabilirea orarului de elaborare a dosarului şi prezentare a materialelor foto şi video, conform cerinţelor UNESCO.

 

Noiembrie 2013

La 26 noiembrie 2013 a avut loc Seminarul cu participarea ansamblurilor folclorice care activează în diferite localităţi ale republicii, organizată de Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Patrimoniului Cultural Imaterial sub auspiciile Ministerului Culturii. În cadrul întrunirii au fost discutate măsurile care urmează a fi luate pentru a păstra sau revitaliza Colindatul de ceată bărbătească, în cadrul unui program de stat mai larg – „Salvează o colindă pentru eternitate!” (vezi http://www.mc.gov.md/md/newslst/1211/1/5725/)

Comunicarea cu managerii din sfera culturi privind situaţia în localităţile purtătare privind viabilitatea practicilor culturale asociate zilei de 1 Mărtie. Elaborarea şi consultarea cu comunităţile purtătoare a unor eventuale măsuri de întreprins în viitor pentru salvgardarea sărbătorii Mărţişor.

Subscribe to Fluxuri Distribuţie