Tradiții și expresii ale artei sau practicii muzicale

Forme şi expresii muzicale tradiţionale

Criteriile fundamentale de identificare şi sistematizare ale formelor şi expresiilor muzicale tradiţionale, ce reprezintă un sistem complex interrelațional:

 • Funcţional: ritual-ceremonial, neritual
 • Gen: epic, liric, dramatic cu speciile şi categoriile respective
 • Ciclic: temporal calendaristic ( agrar, păstoresc), temporal familial ( naştere, căsătorie, moarte)
 • Sursă de execuţie: vocală, instrumentală, vocal - instrumentală.
 • Mod de execuţie: individual, ansamblu (omofonic, antifonic, polifonic)
 • Categorii de vârstă: copii, adolescenţi, adulţi(necăsătoriți, căsătoriți), vârsnici
 • Categorii de îndeletniciri: agrar, păstoresc
 • Categorii de sex: feminin, masculin, mixt
 • Colportori: ţărani, păstori, lăutari
 • Mediu social de manifestare: rural, urban.
 • Conţinut tematico-muzical: sisteme sonore, sisteme ritmice, sisteme arhitectonice, stil de interpretare, tipologie muzicală.

Svetlana BADRAJAN

Subscribe to Fluxuri Distribuţie