Componența

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL

1. Preşedinte: Petru VICOL – director general, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.
Tel. serv.: 022.23.88.48; 

2. Vicepreşedinte: Ecaterina POPESCU – meșter popular, fondator al Complexului de Meșteșuguri „Arta rustică”, s. Clișova Noua, r. Orhei.
Tel. mob.: 069347472.

3. Secretar: Mariana MISCНEVCA – consultant superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Tel. serv.: 022.23.80.13; 

Membri:
4. Diana DICUSARÎ –
Maestru în Artă, director general, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.
Tel. serv.: 022.22.15.40; Fax.: 022.22.81.24;

5. Mariana DOBZEU – Artist Emerit, specialist principal pentru meșteșuguri femeiești, Secția „Arte tradiționale”", Centrul Național de Conservare și Promovare а Patrimoniului Cultural Imaterial.
Tel. serv.: 022.22.05.35; 

6. Varvara BUZILĂ – dr., conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
Tel. serv.: 022.24.54.09; 

7. Andrei PROHIN – dr., secretar ştiinţific, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
Tel. serv.: 022.24.54.09; 

8. Corina REZNEAC – drd., muzeograf, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
Tel. serv.: 022.23.88.68; 

9. Victor GHILAȘ – dr. hab., director, cercetător ştiinţific principal, Institutul Patrimoniului Cultural.
Tel. serv.: 022.27.21.07; 

10. Tudor COLAC – dr., cercetător științific coordonator, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”.

11. Adrian DOLGHI – dr., director adjunct pentru activitatea științifică, Institutul Patrimoniului Cultural.
Tel.: 022 272543.

12. Natalia GRĂDINARU – dr., secretar științific, Institutul Patrimoniului Cultural.
Tel.: 022 270602.

13. Valentina URSU – dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

14. Oleg VOLONTIR – muzicolog, director artistic, Centrul Național de Conservare și Promovare а Patrimoniului Cultural Imaterial.

15. Nicolae GRIBINCEA – Maestru în Artă, coregraf, conducător al Ansamblului Etnofolcloric „Plăieșii”.

16. Pavel POPA – coregraf, lector universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Subscribe to Fluxuri Distribuţie