Capitolul I

I. TRADIŢII ŞI EXPRESII ALE ARTEI CUVÂNTULUI, AVÂND LIMBA ŞI SEMNIFICAŢIA CUVINTELOR CA VEHICUL PRINCIPAL AL EXPRESIEI CULTURALE

                                                                                                                            Iulian FILIP

          Acest compartiment este plasat la începutul Registrului în virtutea locului important ocupat de limbajul verbal (vorbire) în cultura tradiţională care mai este numită şi cultură a oralităţii. Având rol de mijloc de comunicare, limba vorbită a întreţinut în decursul veacurilor întregul fond al patrimoniului cultural imaterial. Iar formele de artă ale  cuvântului, graţie vechimii şi funcţiilor lor, concentrează la maxim informaţii de primă mărime privind înţelepciunea, morala, etica şi estetica comunităţilor care se identifică cu acest patrimoniu.

         Pentru a cuprinde toată bogăţia textelor literare, elementele au fost incluse în listă conform următoarelor criterii de clasificare, acceptate în ştiinţa folclorică:

 1. criteriul funcţionalităţii în sfera culturii tradiţionale (ex.: textele rituale, texte nerituale, texte magice);
 2. criteriul estetic (ex. gen: epic, liric, dramatic cu speciile şi categoriile respective);
 3. criteriul contextualităţii în sfera culturii tradiţionale (ex.: texte rituale din ciclul obiceiurilor calendaristice, texte rituale din ciclul obiceiurilor ce ţin de vârstele omului, texte rituale ale obiceiurilor de muncă, texte utilizate în cadrul jocurilor de copii şi tineret);
 4. criteriul de gen literar (ex.: texte aforistice, texte epice nerituale, texte nerituale lirice);
 5. criteriul modalităţii de expresie (ex.: texte nerituale epice în versuri, texte nerituale epice în proză).

Compartimentul a fost structurat după cum urmează:

 • Texte epice nerituale
 • Texte aforistice
 • Texte enigmatice
 • Texte rituale magice
 • Texte rituale din ciclul obiceiurilor calendaristice
 • Texte rituale familiale
 • Texte populare religios-creştine
 • Texte lirice nerituale
 • Texte utilizate în cadrul jocurilor de copii şi tineret
 • Texte cu funcţie documentar-identitară pentru mentalitatea comunităţilor deţinătoare de patrimoniu cultural imaterial din spaţiul naţional

Texte epice nerituale

I.1. Repertoriul de basme (despre animale, fantastice, nuvelistice), împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.2. Repertoriul de legende (etiologice – despre crearea şi organizarea lumii, adică despre cosmos, despre floră, despre faună; mitologice – despre apariţia, existenţa şi dispaţiriţia lucrurilor supranaturale; istorice – despre evenimentele şi personalităţile trecutului, legende religioase – despre figurile biblice, sfinţi şi sărbătorile lor; toponimice – despre apariţia anumitor aşezări umane, hidronimice – despre apariţie unor ape, eshatologice – despre dispariţia lucrurilor), împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.3. Repertoriul de povestiri (relatarea unor întâmplări ieşite din comun), împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.4. Repertoriul de snoave (anecdote, glume), împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.5. Repertoriul poetic de texte de cântece epice (eroice, voiniceşti, vitejeşti, haiduceşti, ale curţii feudale, istorice; fantastico-mitologice; cântece epice cu tematică pastorală; balade familiale despre: logodnici, părinţi şi copii, fraţi, soţi, naşi şi fini), împreună cu denumirile locale asociate acestora.

(v. Tradiţii  şi expresii ale artei sau practicii muzicale; Cunoştinţe, practici şi simboluri despre om, natură şi cosmos; Instituţii proprii comunităţilor tradiţionale).

Texte aforistice

I.6. Repertoriul de proverbe şi zicători, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

 (v. Sărbători, obiceiuri, rituri).

Texte enigmatice

I.7. Repertoriul de ghicitori, împreună cu denumirile locale asociate acestora (v.  Sărbători, obiceiuri, rituri).

Texte rituale magice

I.9. Repertoriul poetic de descântece (terapeutice vizând sănătatea oamenilor şi a animalelor, de şi altele asemenea; de influenţare a destinului şi altele asemenea), împreună cu denumirile locale  asociate acestora.

I.10.Repertoriul formulelor de incantaţie (adresate soarelui, lunii, codrului, cocostârcului şi altele asemenea), împreună cu denumitile locale asociate acestora.

(v. Cunoştinţe, practici şi simboluri despre om, natură şi cosmos).

Texte rituale din ciclul obiceiurilor calendaristice

I.11. Repertoriul poetic de texte de formule rituale promovate de către copii în ajunul Crăciunului, colinde de copii şi cântece de stea, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.12. Repertoriul poetic de colinde propriu-zise interpretate de către colindătorii ogranizaţi în  ceata de bărbaţi împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.13. Repertoriul poetic de texte de colinde interpretate de către grupurile mixte de colindători în noaptea de Ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun şi până la Bobotează.

I.14. Repertoriul poetic de texte de urări de mulţumire pentru dar împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.15. Repertoriul poetic de texte de teatru popular ritual, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.16. Repertoriul poetic de texte la jocurile cu măşti, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.17. Repertoriul poetic de texte de Pluguşor al copiilor, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.18. Repertoriul poetic de texte de Pluguşor urate de maturi, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.19. Repertoriul poetic de urături, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.20. Repertoriul poetic de formule rituale la Semănat, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.21. Repertoriul poetic de urări de Sorcovă, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.22. Repertoriul poetic de urări de Bobotează, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.23. Repertoriul de formule rituale de Mărţişor, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.24.Repertoriul poetic de texte de Focurel (Uliulica, Iertăciuna), împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.25. Repertoriul poetic de texte de Lăzărel, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.26. Repertoriul poetic de texte şi formule rituale din ciclul pascal, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

(v. Sărbători, obiceiuri, rituri; Tradiţii  şi expresii ale artei sau practicii muzicale; Tradiţii şi expresii ale artei sau practicii coregrafice; Instrumente muzicale tradiţionale; Cunoştinţe privind alimentaţia tradiţională).

Texte rituale din obiceiurile de muncă

I.27. Repertoriul poetic de texte de invocare a ploii (Paparuda, Păpuşică de gunoi, Caloianul şi altele), împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.28. Repertoriul poetic de texte de cântece de seceriş, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.29. Repertoriul de formule la obiceiuri ocupaţionale (Primul arat, Primele recolte, Ultimul snop; Torsul, Urzitul, Întinsul natrei, Tăiatul uruiocului; Coptul pâinii şi altele), împreună cu denumirile locale asociate acestora.

(v. Sărbători, obiceiuri, rituri; Cunoştinţe privind alimentaţia tradiţională; Tehnici şi cunoştinţe legate de meşteşugurile tradiţionale).

Texte rituale din ciclul obiceiurilor familiale

I.30. Repertoriul poetic de texte şi formule rituale ce ţin de obiceiurile de naştere, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.31. Repertoriul de formule rituale la prinsul fraţilor şi surorilor, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.32. Repertoriul de formule rituale la petrecerea flăcăilor în armată, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.33. Repertoriul de formule rituale ce ţin de obiceiul căsătoriei, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.34. Repertoriul poetic de texte de cântece rituale de nuntă, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.35. Repertoriul poetic de oraţii de nuntă, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.36. Repertoriul poetic de strigături de nuntă, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.37. Repertoriul de formule rituaie la înmormântarea şi pomenirea morţilor, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.38. Repertoriul poetic de texte de cântece rituale de înmormântare, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.39. Repertoriul poetic de texte de bocete, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.40. Repertoriul poetic de texte de versuri specifice obiceiurilor de înmormântare şi pomenire a morţilor, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

(v. Sărbători, obiceiuri, rituri; Cunoştinţe privind alimentaţia tradiţională; Tradiţii  şi expresii ale artei sau practicii muzicale; Tradiţii şi expresii ale artei sau practicii coregrafice).

Texte populare religios-creştine

I.41. Repertoriul poetic de cântări religios-creştine, împreună cu denumirile lor locale (cântece cu motive biblice).

Texte lirice nerituale

I.42. Repertoriul poetic de texte de cântece lirice şi doine (cântece despre cântec, de dragoste şi dor, de jale şi urât, de înstrăinare, de haiducie, de cătănie, de leagăn, amintiri, scrisori versificate şi altele asemenea), împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.43. Repertoriul poetic de strigături la joc (de îndemn la joc şi de coordonare a acestuia, de voie bună, de dragoste, umoristice, satirice şi altele asemena), împreună cu denumirile locale asociate acestora.

(v. Sărbători, obiceiuri, rituri; Tradiţii  şi expresii ale artei sau practicii muzicale; Tradiţii şi expresii ale artei sau practicii coregrafice).

Texte utilizate în cadrul jocurilor de copii şi tineret

I. 44. Terminologia jocurilor de copii şi tineret (denumirile jocurilor, jucătorilor, obiectelor utilizate şi altele asemenea).

I.45. Textele numărătorilor (cinghilitorilor).

I.46. Texte poetice din jocurile ce trimit la elemente şi vietăţi din natură.

I.47. Texte normative (în care se descriu regulile jocului).

I.48. Texte glumeţe, cu funcţie de cunoaştere şi divertisment.

I.49. Texte cumulative, cu funcţie de exersare a memoriei şi imaginaţiei.

I.50. Texte cu valenţe de documentare social-istorică.

I.51. Exerciţii de limbă (frământări de limbă).

I.52. Pidosniciile, limba păsărească.

(v. Sărbători, obiceiuri, rituri; Tradiţii  şi expresii ale artei sau practicii muzicale; Tradiţii şi expresii ale artei sau practicii coregrafice).

Texte cu funcţie documentar-identitară pentru mentalitatea comunităţilor

deţinătoare de patrimoniu cultural imaterial

I.53. Repertoriul de credinţe şi superstiţii (credinţe despre calitatea pozitivă sau negativă a spaţiului, timpului: zile bune/zile rele, locuri bune/locuri rele;  credinţe şi reprezentări despre corpul uman, gesturile şi acţiunile omului; previziuni meteorologice şi superstiţii pornind de la observarea naturii: comportamentul animalelor; semnele cerului, arborilor, apei etc.; credinţe despre fiinţele demonologice: strigoi, moroi, solomonari, blajini, şarpele casei, iarba fiarelor, comori ascunse, sfârşitul lumii şi altele asemenea), în expresie verbalizată, împreună cu denumirile locale asociate acestora.

I.54. Relatări referitoare la reprezentări mitice (Ajunul, Crăciunul, Crăciuneasa, Baba Dochia, Mărţişorul, Rusaliile, Vâlvele, Muma Pădurii, Vârcolacii, Samca, Ştima Apelor, Moşii, Moartea), împreună cu denumirile locale  asociate acestora.

I.55. Relatări referitoare la sărbători, obiceiuri şi ritualuri, în care apar terminologie şi practici rituale specifice legate de acestea.

I.56. Relatări referitoare la meşteşuguri şi arte tradiţionale, în care apar terminologie şi practici rituale specifice legate de acestea.

I.57. Relatări referitoare la practici tradiţionale de prevenire, combatere şi vindecare a bolilor în care apar terminologie şi practici rituale specifice legate de acestea.

I.58. Relatări referitoare la viaţa socială şi instituţiile tradiţionale ale comunităţilor deţinătoare de patrimoniu cultural imaterial, în care apar terminologie şi practici rituale specifice legate de acestea.

(v. Sărbători, obiceiuri, rituri; Tradiţii  şi expresii ale artei sau practicii muzicale; Tradiţii şi expresii ale artei sau practicii coregrafice; Cunoştinţe privind alimentaţia tradiţională; Tehnici şi cunoştinţe legate de meşteşugurile tradiţionale).

Bibliografie selectivă:

 1. Balada populară, în seria Creaţia populară moldovenească. (Alcătuirea, articolul introductiv şi comentariile de A. S. Hîncu), Chişinău: Ştiinţa, 1976.
 2. Băieşu, Nicolae.  Folclorul ritualic  şi  viaţa. Chişinău: Ştiinţa, 1981.
 3. Băieşu, Nicolae.  Tradiţii etno-folclorice ale sărbătorilor de iarnă. Chişinău: S. n., 2008. (Tipogr. Centrală).
 4. Băieşu, Nicolae. Sărbători domneşti închinate Maicii Domnului şi Mântuitorului. Studiu, culegere de texte etnografice şi folclorice, I.  Chişinău: Cartea Moldovei, 2004.
 5. Băieşu, Nicolae.   Poezia populară moldovenească a obiceiurilor  de  Anul Nou. Chişinău: Ştiinţa, 1972.
 6. Băieşu, Nicolae.   Folclorul copiilor. Chişinău: Ştiinţa, 1978.
 7. Băieşu, Nicolae., Graur, Ana şi alţii (alc.). Folclor românesc de la est de Nistru, de Bug, din nordul Caucazului (Texte inedite), în 2 volume, Volumul II. Chişinău: Institutul de Filologie al A.Ş.M, 2007.
 8. Botezatu, Grigore. Folclorul haiducesc în Moldova. Chişinău, Cartea Moldovenească, 1967.
 9. Botezatu,  Gr., Băieşu N., Cirimpei V. şi alţii (red.).  Creaţia populară. Curs teoretic de folclor românesc din Basarabia, Transnistria şi Bucovina. Chişinău: Ştiinţa, 1991.
 10. Botezatu,  Grigore, Hâncu, Andrei. Un tezaur de cultură populară – Arhiva de Folclor a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova // Destin Românesc. An. V, nr. 19-20, nr. 3-4, Fundaţia Culturală Română, Chişinău-Bucureşti, 1998.
 11. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Lerui  ler. Chişinău: Literatura Artistică, 1986.
 12. Creaţia populară. Curs teoretic de folclor românesc  din Basarabia, Transnistria şi Bucovina, Chişinău: Ştiinţa, 1991.
 13. Cristescu Ştefania, Descântatul în Cornova-Basarabia, Bucureşti: Paideia, 2003.
 14. ***Cucuşor cu pană sură. Cântece din bătrâni (alc. Const. Rusnac). Chişinău: Literatura artistică, 1988.
 15. Curbet Vl. La  vatra  horelor. Chişinău: Cartea moldovenească, 1973.
 16. Curbet Vl. Aşa-i  jocul  pe  la  noi.  Chişinău: Literatura artistică, 1985.
 17. Curbet Vl. Promotori  ai  artei  populare.  Chişinău, 1979.
 18. Curbet Vl. La  gura  unei  peşteri cu  comori.  Chişinău: Hyperion, 1994.
 19. Curbet Vl. Grai si suflet ne-au unit. Chisinau: Pontos, 2000.
 20. Dicţionar de proverbe şi zicători româneşti. (alc. prefaţă de Grigore Botezatu şi Andrei   Hîncu. Bucureşti-Chişinău: Litera Internaţional, 2001.
 21. Filip I. Primiţi căluţul? Teatru popular pentru şcoala medie. Chişinău: Literatura artistică, 1983.
 22. ***Folclor  din  părţile Codrilor (alc. Gr. Botezatu, N. Băieşu, E. Junghietu, M. Savina ş. a.) Chişinău,: Ştiinţa,  1973.
 23. ***Folclor  din  Bugeac (alc. Gr.Botezatu, I.Buruiană, N.Băieşu ş.a.). Chişinău: Ştiinţa, 1982.
 24. ***Folclor din stepa Bălţilor (alc. Gr.Botezatu, I.Buruiană, N.Băieşu ş.a.). Chişinău: Ştiinţa, 1986.
 25. ***Folclor din Câmpia Sorocii (alc. Gr. Botezatu, I. Buruiană, N. Băieşu). Chişinău: Ştiinţa, 1989.
 26. ***Folclor din nordul Moldovei (alc. Gr.Botezatu, I. Buruiană, N. Băieşu ş. a.). Chişinău: Ştiinţa, 1983.
 27. ***Folclor  din  Ţara  Fagilor  (alc.  Botezatu, Buruiană, Băieşu  ş. a.).  Chişinău: Hyperion, 1993.
 28. Găluşcă T.,  Nicola I.  Folclor român  din  Basarabia  (ediţie îngrijită de Gr. Botezatu  şi  T. Colac). Chişinău: Ştiinţa, 1999.
 29. Hâncu, Andrei. Eposul baladic la moldoveni. Chişinău: Ştiinţa, 1977.
 30. Hâncu, Andrei. Genurile şi speciile folclorului românesc. Chişinău: Editura Grafema Libris, 2002.
 31. Hâncu, Andrei. Probleme de geneză a creaţiei poetice populare moldoveneşti. Ştiinţa, Chişinău, 1991.
 32. Junghietu, Efim, Furtună, Alexandru. (alc.). Folclor păstoresc. Chişinău: Ştiinţa, 1991.
 33. Mocanu, Maria. Colinde din sudul Basarabiei. Transcriere muzicală: Vasile Chiseliţă. Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie. Chişinău: S.n., 2007 (Tipogr. „Elan Poligraf” SRL).
 34. Mocanu, Maria. Giurgiuleşti. Monografie etnofolclorică. Chişinău: Cartier, 1999.
 35. *** Pe un picior de plai. Balade populare. Chişinău: Hyperion, 1991.
 36. Rusnac, Constantin. (alc.). Ca  la noi în sat.  Chişinău: Literatura artistică, 1985.
 37. Snoave şi anecdote. Alcătuirea, articolul introductiv şi comentariile de V. A. Cirimpei, Chişinău: Ştiinţa, 1979.
 38. Spătaru, Gheorghe. Drama  populară moldovenească (antologie). Chişinău: Ştiinţa, 1976.
 39. Spătaru, Gheorghe. În lumea  teatrului  popular. Chişinău: Literatura artistică, 1984.
 40. Spătaru Gheorghe., Filip, Iulian.  Teatru  popular. Chişinău: Literatura artistică, 1981.
 41. Şoimaru, Vasile (coord.). Cornova. Chişinău: Museum, 2000, p. 313, 564.
 42. Ştefănucă Petre. Datini şi creaţii populare. Text aşles şi stabilit, studiu introductiv, note şi comentarii de Grigore Botezatu. Chişinău: Ştiinţa, 2008.
 43. Ştefănucă Petre. Folclor şi tradiţii populare I-II (alc. Gr. Botezatu şi A. Hâncu). Chişinău: Ştiinţa, 1991.
 44. Stoianov P. 500 melodii de jocuri din Moldova. Chişinău: Cartea moldovenească, 1972.
 45. ***Tăpuşele, tăpuşele  (alc.  şi   studiu  introd.  A. Tamazlâcaru).  Chişinău: Literatura artistică, 1986.

 

Subscribe to Fluxuri Distribuţie