Capitolul IX

INSTITUŢII TRADIŢIONALE, ÎNRUDIREA, FORMELE DE ASOCIERE

Eugen BÂZGU

Instituţii de bază

IX.1. Familia, împreună cu numele membrilor văzuţi în diferite raporturi unul faţă de celălalt şi formulele de politeţe utilizate în comunicare.
IX.2. Neamul, împreună cu numele familiilor şi a membrilor acestora văzuţi în diferite raporturi unul faţă de celălalt şi formulele de politeţe utilizate în comunicare.
IX.3. Comunitatea sătească împreună cu normele de organizare, de reglementare şi de administrare a vieţii comunitare, inclusiv eticheta tradiţională.

Instituţii create prin asociere în baza diferitor criterii
IX.4. Breslele, frăţiile, grupurile profesionale, împreună cu normele de organizare, de reglementare şi administrare.
IX.5. Ceata flăcăilor, împreună cu normele de organizare, reglementare şi administrare.
IX.6. Sfatul bătrânilor/oamenii buni şi bătrâni, împreună cu normele de organizare, reglementare şi administrare.
IX.7. Grupul femeilor, împreună cu normele de organizare, reglementare şi administrare.
IX.8. Consiliul bisericesc împreună cu normele de organizare, reglementare şi administrare.
IX.9. Hora/jocul satului împreună cu normele de organizare, reglementare şi administrare.
IX.10. Grupurile de copii împreună cu normele de organizare, reglementare şi administrare.
IX.11. Claca organizată pentru practicarea ajutorării la diferite munci.
IX.12. Claca/joc practicată de tineri pentru a bate podeaua în încăperile casei noi.

Înrudirea prin afiliere
IX.13.Nănăşia şi  cumetria, împreună cu practicile şi denumirile asociate.
IX.14. Înfrăţirea/însurăţirea, împreună cu  practicile şi denumirile asociate.

Relaţii consfinţite  juridic
IX.15. Legământul.
IX.16. Jurământul.
IX.17. Tocmeala.
IX.18. Testamentul.
(v. Tradiţii şi expresii ale artei cuvântului; Tradiţii şi expresii ale artei sau practicii muzicale; Tradiţii şi expresii ale artei sau practicii coregrafice; Instrumente muzicale tradiţionale; Sărbători, obiceiuri, rituri; Cunoştinţe privind alimentaţia tradiţională; Tehnici şi cunoştinţe legate de meşteşugurile artistice tradiţionale; Instituții tradiționale, înrudirea, forme de asociere)


Bibliografie selectivă:
Băieşu, Nicolae.  Tradiţii etno-folclorice ale sărbătorilor de iarnă. Chişinău: S.n., 2008. (Tipogr. Centrală).
Buzilă, Varvara. Ziua moaşei. // Pyretus. Anuarul Muzeului de Istorie şi Etnografie din Ungheni, nr. 1, Ungheni, 2001, p.100-106.
Buzilă, Varvara. Obiceiul înmormântării moaşelor. // Tyragetia. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chişinău, 2003, p. 154-160.
Buzilă, Varvara. Hramul localităţii în contextul schimburilor culturale. // Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiţional. Chişinău: Editura Cartdidact, 2007, p. 196-210.
***Colindatul de ceată bărbătească [Carolling in male group]. Chişinău: Tipogr. Reclama S.A., 2011.
Curbet, Vladimir. La vatra horelor. Chişinău: Literatura artistică, 1973.
Folclorul obiceiurilor de familie. (Alcătuirea, articolul introductiv şi comentariile de A. S. Hâncu şi V. S. Zelenciuc.– în seria „Creaţia populară moldovenească”). Chişinău: Ştiinţa, 1979.
Поповичь, Ю.В. Молдавские новогодние праздники. Кишинев: Штиинца, 1974.

Subscribe to Fluxuri Distribuţie