Elaborarea Registrului Naţional al PCI

Proiectul pilot „Elaborarea Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova în acord cu prevederile Convenţiei UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial”, susţinut de Biroul Regional UNESCO de la Moscova (mai 2010-aprilie 2011).

1. Au fost elaborate structura, concepţia şi metodologia Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial. Registrul va consta din două volume. În primul volum vor fi luate la evidenţă elementele patrimoniului cultural imaterial ale moldovenilor, iar în cea de-al doilea – ale grupurilor etnice conlocuitoare. La inventarierea elementelor propuse pentru primul volum au participat comunităţile locale ca purtătoare ale acestui patrimoniu, membrii Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, cercetători din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  cercetători din muzee şi reprezentanţi ai societăţii civile. Inventarierea a fost făcută conform criteriilor ce rezultă din Convenţia privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (Paris, 2003), în baza programelor şi chestionarelor elaborate cu acest scop.

2. Pentru a cunoaşte mai bine situaţia la zi în domeniu au fost elaborate trei chestionare care au fost distribuite prin concursul Ministerului Culturii şi al lucrătorilor din această sferă în comunităţi. Primul chestionar a avut ca scop sensibilizarea comunităţilor privind PCI şi începerea procesului de înaintare a elementelor în Registru. La întrebările chestionarului au răspuns şi managerii culturii, cercetătorii şi pedagogii. Un alt chestionar a fost orientat să identifice situaţia la zi în domeniul obiceiurilor de iarnă pentru a afla care dintre ele este mai reprezentativ pentru a-l examina ca un candidat UNESCO în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural a umanităţii. Al treilea chestionar a fost elaborat cu scopul de a consulta societatea privind înaintarea în Lista Reprezentativă UNESCO a obiceiului „Colindatul în ceată bărbătească” şi a începe colectarea datelor privind manifestările lui locale. Chestionarul a fost distribuit în direcţiile şi secţiile de cultură pentru a fi completate în comunităţile locale. Au fost expediate răspunsuri din 573 localităţi, ceea ce reprezintă a treia parte a localităţilor republicii.

3. Au fost elaborate dosarele de patrimoniu a 50 de elemente ale PCI, candidate pentru a fi înscrise în primul volum al Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial. Elaborarea dosarelor continuă.

Subscribe to Fluxuri Distribuţie