Programul naţional „Salvează o colindă pentru eternitate!”

Programul Salvează o colindă pentru eternitate! face parte din agenda strategică culturală a Republicii Moldova şi este lansat pentru a susţine vechiul obicei al colindatului în ceată bărbătească ameninţat de pericolul dispariţiei în contextul proceselor de transformare socială. El vizează protejarea unui singur element dintre multele pe care statul nostru le gestionează în spiritul Convenţiei UNESCO.

Programul se va desfăşura în perioada decembrie 2011 – ianuarie 2012, când, conform obiceiului, colindătorii repetă colindele cunoscute, învaţă colinde noi, le transmit altor doritori de-a le învăţa sau le cântă la sărbători.

În contextul programului, toate localităţile şi grupurile etnice din Republica Moldova, care au tradiţia colindatului, sunt invitate să participe la acţiunile Programului pentru a organiza cete de colindători formate din bărbaţi tineri, a practica colindatul după vechiul obicei, a identifica şi reactualiza fondul de colinde vechi şi a contribui astfel la protejarea obiceiului în forme autentice. Rolul comunităţilor locale este primordial în cadrul acestor acţiuni.  Instituţiile culturale şi de învăţământ din subordinea Ministerului Culturii vor susţine comunităţile locale, purtătoare ale acestui element al patrimoniului cultural imaterial, asigurând transmiterea, însuşirea şi promovarea colindelor în  forma lor originală.

Programul prevede acţiuni urgente de salvgardare şi promovare a colindei:

·        redescoperirea repertoriului de colinde specifice fiecărei localităţi;

·        însuşirea colindelor de către cetele de flăcăi şi de către băieţi în scopul practicării  colindatului;

·        înregistrarea colindelor pe diverse suporturi cu scopul de a fi  incluse spre păstrare în arhivele de stat;

·        reflectarea obiceiului practicat de către bărbaţii tineri reprezentanţi ai diferitelor grupuri etnice în emisiuni radio şi TV, reviste, ziare;

·        publicarea textelor de colinde, însoţite de descrierea muzicală;

·        publicarea studiilor ştiinţifice la temă, editarea albumelor muzicale cuprinzând înregistrări de colinde autentice;

·        participarea cercetătorilor, jurnaliştilor şi managerilor din cultură la colindatul prin sate;

·        desfăşurarea festivalurilor şi a concursurilor cu participarea cetelor bărbăteşti de colindători pentru a asigura transmiterea repertoriului autentic de colinde către tineri.

Programul pune un accent special pe necesitatea păstrării şi promovării obiceiului în formele lui originare, autentice şi nealterate:

·        practicarea colindatului de către cetele de bărbaţi tineri;

·        însuşirea obiceiului de către cetele de băieţi;

·        redescoperirea şi reactualizarea vechiului repertoriu de colinde propriu fiecărei comunităţi;

·        interpretarea colindelor în spiritul tradiţiei.

Partenerii Programului:

·        Ministerul Culturii al Republicii Moldova coordonează Programul la nivel naţional, asigură buna desfăşurare a acţiunilor preconizate.

·        Comisia Naţională de Salvgardare a Patrimoniului Cultural Imaterial  acumulează de la comunităţi, primării, cămine culturale, direcţii şi secţii de cultură informaţii privind desfăşurarea activităţilor de protejare a colindatului şi oferă mijloacelor de informare în masă datele solicitate.  

·        Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial identifică cetele de colindători formate din bărbaţi tineri în localităţile rurale şi urbane, iar după caz, contribuie la formarea acestora, asistă cetele în procesul inventarierii colindelor şi completează arhiva instituţională cu înregistrări realizate pe teren.

·        Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală cercetează obiceiul colindatului în teritoriu, realizează înregistrări, găzduieşte cete de colindători pentru a înregistra colindatul în diferite ipostaze şi a tezauriza înregistrările în arhivă.

·        Studioul „Moldova-Film” filmează obiceiul în sate pentru a realiza filme documentare despre colindatul în ceata bărbătească.

Finalităţile Programului:

·        Vor fi luate la evidenţă de stat toate elementele colindatului, toate colindele recunoscute de comunităţi ca fiind foarte importante pentru păstrarea identităţii lor culturale.

·        Va fi instituit un sistem de protecţie a obiceiului colindatul în ceată bărbătească prin antrenarea întregii societăţi în activităţi specifice promovării, conservării şi transmiterii lui în forme autentice.

·        Fiecare localitate va identifica fondul de colinde vechi, practicând colindatul le salva de la dispariţie şi va asigura învăţarea acestora de către tânăra generaţie.

·        Prin reactualizarea activităţii cetelor de flăcăi, tinerii bărbaţi îşi vor asuma rolul social constituit istoriceşte de a solidariza grupul tinerilor, a-i face să se manifeste în viaţa comunităţilor şi să participe la  prosperarea acestora.

·        Practicarea colindatului va reactualiza legătura dintre generaţii: vor fi puşi în valoare bătrânii purtători de folclor, se vor afirma social bărbaţii tineri, iar băieţii vor învăţa de la aceştia cum se poate asigura continuitatea culturală în contextul globalizării.

·        Instituţiile de cultură, educaţionale şi academice se vor implica în reabilitarea vechiului  obicei, îl vor valorifica prin mijloacele accesibile, pentru a-i spori vizibilitatea în societate.

 

Programul Salvează o colindă pentru eternitate va reprezenta o contribuţie esenţială la procesul conlucrării întregii societăţi din Republica Moldova în vederea asigurării practicării colindatului în formele lui originale, neschimbate; înregistrării colindelor de la purtătorii de folclor, pentru a le păstra pe o durată de timp nelimitată; învăţarea colindelor, transmiterea lor către tânăra generaţie şi către generaţiile viitoare; publicarea colindelor şi salvgardarea lor de la pieire. 

Subscribe to Fluxuri Distribuţie