Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea privind protejarea Patrimoniului Cultural Imaterial

Pe 2 decembrie 2011 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în a doua lectură Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial. Legea va intra în vigoare la trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Noua Lege are ca scop protejarea patrimoniul cultural imaterial al comunităţilor, denumit pînă acum sub termenul „folclor”, „cunoștințe populare”, „cultură tradițională” etc. Legea privind protejarea patrimoniului cultural imaterial definește acest patrimoniu ca „totalitate a elementelor creaţiei tradiţionale autentice, valoroase din perspectivă istorică şi culturală, transmise din generaţie în generaţie” prin diferite forme și mijloace. De asemenea, defineste principalele măsuri de salvgardare și protejare la nivel național și local a acestei mosteniri culturale.

Din conținut aflăm, „Ministerul Culturii asigură activităţile de conservare, de transmitere, de promovare, de revitalizare şi de punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial”. De asemenea, se instituie un instrument de inventariere a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul țării – Registrul național al patrimoniului cultural imaterial. Registrul va fi ținut de Ministerul Culturii și completat de Comisia Națională pentru Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial împreună cu comunitățile. În el vor fi incluse toate elementele patrimoniului imaterial al tuturor comunităților: a) elemente viabile în forme tradiţionale din comunităţi; b) elemente aflate în pericol de dispariţie; c) elemente ieşite din practica comunităţii. Astfel vor fi luate la evidență elementele acestui patrimoniu.

Totodată va fi instituit Titlul onorific de Purtător al Tezaurului Uman Viu, care va fi conferit purtătorilor patrimoniului cultural imaterial (unei persoane, unui grup familial sau colectiv). Titlul va recunoște astfel purtătorii de patrimoniu capabili „să creeze, să păstreze şi să transmită mult mai bine decît alţi purtători anumite elemente de patrimoniu în formă şi cu mijloace tradiţionale neschimbate”.

Corina Rezneac, Comisina Nationala pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

Subscribe to Fluxuri Distribuţie