Lansarea lucrării Patrimoniul Cultural Imaterial din România. Repertoriu. Volumul I

17.03.2011

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al României și Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a organizat pe 15 februarie 2011, ora 12.00, lansarea lucrării Patrimoniul Cultural Imaterial din România. Repertoriu. Volumul I, care a avut loc la sediul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Sala Multimedia. Repertoriul Patrimoniului Cultural Imaterial din România, prima sinteză categorială a tuturor fenomenelor culturii tradiționale a românilor și minorităților din România, este rezultatul demersurilor Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, comisie care și-a propus, prin programul său, în concordanță cu recomandările UNESCO și cu angajamentele pe care România și le-a asumat prin acceptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, să realizeze inventarierea elementelor ce constituie patrimoniul cultural imaterial național. Diversitatea și complexitatea culturii tradiționale a impus ca Repertoriul să acopere toate registrele existenței umane și a relațiilor ei cu lumea înconjurătoare, cosmosul și transcendentul, într-o serie de patru volume structurate în capitole tematice. Primul volum, coordonat de acad. Sabina Ispas, acoperă domeniul spiritual, forme de artă a cuvântului și expresii verbale tradiționale, folclor muzical și coregrafic, jocuri de copii și tineret, sărbători, obiceiuri, ritualuri, practici tradiționale de prevenire, combatere și vindecare a bolilor, meșteșuguri artistice, alimentație tradițională și limba română.

Biroul de presă,

Sursa: pagina oficială a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național al României,

http://www.cultura.ro/articol/168

 

 

Subscribe to Fluxuri Distribuţie