Arhive

Arhiva Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice conţine:

Înregistrări de folclor pe bobine şi casete realizate prin satele Republicii Moldova.

Arhiva Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei conţine:

Înregistrări de folclor literar şi muzical realizate prin satele Republicii Moldova, în Bucovina, Bugeac şi în satele de la est de Bug. Materialele sunt arhivate sub formă de bobine şi casete magnetice şi imprimări pe hârtie.

Arhiva Centrului Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial conţine:

înregistrări de folclor de la purtători, înregistrări ale festivalurilor de muzică folclorică şi dans folcloric şi ale trecerii în revistă a formaţiilor model din republică.

Arhiva Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală conţine:

  • colecţie de fotografii privind procese ale PCI. Cele mai vechi sunt de la sf. sec. al XIX-lea;
  • colecţie de peste 20 000 unităţi negative;
  • colecţie de imagini foto color privind elementele PCI;
  • colecţie video privind funcţionarea elementelor PCI în mediul rural şi diverse evenimente privind promovarea lor de către tineri;
  • arhivă de înregistrări de teren a elementelor PCI;

Arhiva Companiei Publice Naţionale „Teleradio-Moldova”cuprinde:

înregistrări valoroase cu purtători de folclor şi interpreţi de folclor începând cu anul 1969.

Arhiva Naţională a Republicii Moldova deţine:

 materiale valoroase privind istoria patrimoniului cultural imaterial.

Arhiva de Folclor a Muzeului Literaturii Române "Mihail Kogălniceanu" conţine:

Caiete şi bobine magnetice cu înregistrări de folclor din satele Republicii Moldova, Bucovina şi sudul Bugeacului.

Fondurile folcloristice ale Universităţii de Stat din Moldova conţin materiale rezultate din practicile folclorice ale studenţilor filologi.

Fondurile folcloristice ale Universităţii Pedagogice de Stat  „Ion Creangă” din Chişinău conţin materiale rezultate din practicile etnografice ale studenţilor.

Fondurile folcloristice ale Universităţii Pedagogice de Stat „A. Russo” din Bălţi conţin materiale rezultate din practicile folclorice ale studenţilor.

Arhivele, fondurile de folclor ale Direcţiilor raionale cultură  urmează a fi completate cu înregistrări, imagini foto şi filmări privind elementele PCI din localităţi.

Subscribe to Fluxuri Distribuţie