Inaugurarea bisericii medievale de lemn „Adormirea Maicii Domnului”

Sâmbătă, 24 septembrie 2011, pe teritoriul Muzeului Satului, aflat la „Porţile oraşului” Chişinău, sub egida Ministerului Culturii, Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, va avea loc inaugurarea primului monument ecleziastic recent restaurat – una dintre cele mai vechi şi cele mai înalte biserici de lemn din republică, salvată în acest fel de la distrugere. Această biserică a fost ctitorită de răzeşii din Hirişeni în anul 1642 la mănăstirea Hârjăuca, iar în anul 1821, când mănăstirea şi-a strămutat vatra, ea a fost transferată pe teritoriul satul Hirişeni, acum raionul Teleneşti, unde a servit locuitorilor până în anul 1928 când comunitatea şi-a construit pentru practicarea serviciului divin o altă biserică de zid. Cea de lemn servea ca paraclis de cimitir. După mulţi ani de tratative, conducerea muzeului a reuşit să convingă comunitatea locală privind strămutarea bisericii pe teritoriul Muzeului Satului. Acum doi ani, în conformitate cu proiectul de restaurare elaborat de arhitecţii Eugen Băzgu şi Sergiu Vornicov, biserica a fost transferată la Chişinău unde imediat au început lucrările de restaurare.  Echipa de restauratori avea deja experienţa unor astfel de lucrări căpătată la transferarea şi restaurarea bisericii de lemn din satul Palanca, raionul Călăraşi. Lucrările au fost destul de anevoioase, pentru că monumentul era într-o stare avansată de degradare. A stat 12 ani fără acoperiş, iar ploile şi ninsorile au afectat vizibil rezistenţa bârnelor şi a scândurilor. Astfel că restauratorii au lucrat foarte meticulos pentru a păstra cât mai mult posibil din materialul original al monumentului. Actualmente pe partea exterioară a bisericii se pot vedea cu ochiul liber vechile bârne păstrând încă plăcuţele cu numere fixate pentru a se păstra ordinea lor la demontare şi la montarea pe locul nou. Biserica are acoperiş înalt,  specific vechilor biserici de lemn medievale din Moldova.

Sâmbătă, de la ora 08.30 până la 10.40 va avea loc liturghia de sfinţire a bisericii cu participarea unui sobor de preoţi şi a ÎPS Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi a Întregii  Moldove.

Evenimentul va continua cu ceremonia de inaugurare a monumentului la care vor participa întâistătătorii Bisericii şi ai statului, cei care au contribuit la restaurarea locaşului. Studenţii teologi şi membrii Ansamblului „Plăieşii” vor interpreta muzică sacră. Vizitatorii vor avea prilejul să asiste la un eveniment de mare raritate, în care tradiţia religioasă şi  tradiţia culturală conlucrează pentru a solidariza societatea. Prin montarea acestui monument începe o nouă etapă în edificarea Muzeului Satului, Chişinău, care este singura şansă de salvgardare a monumentelor de arhitectură populară.

Pentru doritorii de-a participa la eveniment, precizăm adresa Muzeului Satului: Chişinău, bulevardul Dacia, teritoriul de lângă lacul aflat dincolo de „Porţile oraşului”. Accesul spre biserică – pe lângă staţia de alimentare cu combustibil „Eurosim”.

Tel de contact: 24.54.09; 24.40.02.

Subscribe to Fluxuri Distribuţie