Concursul “Meşteşugurile tradiţionale ale Republicii Moldova şi standardele de excelenţă UNESCO”

Pe parcursul anului 2010 au fost desfăşurate un şir de activităţi menite să evalueze dimensiunile acestui fenomen de creativitate. Cele mai semnificative din ele au fost Tîrgul creatorilor”Pasărea din suflet” din mun.Bălţi (22 mai), Targul meşterilor populari din Orhei (august), Expoziţia-tîrg a melterilor populari la Comrat (septembrie), Bîlciul meşterilor ceramişti”Iurceni-2010”, Targul creatorilor populari din Moldova (27 august), Tîrgul Naţional „Tezaur-2010” (31 august), Tîrgul meşteşugarilor la hramul Chişinăului.  Aceste activităţi au întrunit sute de participanţi, meşteri populari din întreaga republică. Mulţi din ei au fost premiaţi cu diplome de laureaţi şi premii băneşti.

De asemenea, expoziţia “Meşteşuguri artistice la standarde UNESCO” a fost organizată în incinta Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală la 4 martie 2011 şi a avut ca scop totalizarea rezultatelor celor mai buni creatori, promovarea standardelor de excelenţă UNESCO în domeniul meşteşugurilor artistice, un program foarte important pentru susţinerea creatorilor populari în valorificarea inovaţională a patrimoniului cultural prin asigurarea continuităţii şi durabilităţii  meşteşugurilor tradiţionale.

La Expoziţie şi-au dat concursul 22 creatori din diferite genuri de creaţie meşteşugărească. Fiecare participant a  prezentat 10-15 lucrări noi cu destinaţie preponderent utilitar-decorativă confecţionate maximal prin muncă manuală, lucrate în tradiţia genului, ori adaptate la cerinţele moderne. Organizatorii au apreciat valoarea  lucrărilor  conform următoarelor criterii:

  • respectarea  tradiţiei autentice a genului,
  • măiestria  artistică  în executarea lucrărilor,
  • continuarea tradiţiei genului în lucrări modernizate,
  • participarea  activă  în cadrul claselor de măiestrie artistică.

Valoarea lucrărilor a fost apreciatã de un juriu de specialitate, care a acordat premii meşterilor ce au înaintat lucrări ce corespund criteriilor de excelenţă UNESCO. Premii de excelenţă de gradul I au cîştigat meşterii Victor Pelin şi Alex Vrînceanu (sculptura în lemn), Guţu Valentina (ţesut), Cristea Maria (broderia), Alena Stoica şi Prividiuc Ivan(ceramică), Cangea Natalia(fibre vegetale).

În ziua de 11 martie în cadrul acestei expoziţii 4 meşteri demonstreze abilităţile profesionale în cadrul claselor deschise de măiestrie artistică la specialităţile sculptura în lemn, modelarea şi decorarea articolelor ceramice, împletitul în fibre vegetale (pănuşi de porumb). Atelierele au fost vizitate si de participanţii la Conferinţa „Elaborarea Registrului Naţional al Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova.

Tot în acest context se înscrie şi emisia la 1 martie 2011a 3 mărci poştale în seria Artizanat. Aceste mărci sunt nominale şi onorează 3 creatori: Ecaterina Popescu, meşteriţă ţesetoatre de covoare, Ludmila Berezin meşteriţă brodeză şi Cangea Natalia, meşteriţă împletitoare din fibre vegetale. Ele promovează şi 3 genuri de creaţie meşteşugărească şi se află în circulaţie curentă liberă.

Toate aceste activităţi au fost documentate foto, audio şi video de echipa de implementare a Proiectului Pilot în cadrul căruia a fost elaborat site-ul www.patrimoniuimaterial.md.

 

 

Subscribe to Fluxuri Distribuţie