Ministerul Culturii
al Republicii Moldova

Componența

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL

 

1. Preşedinte: Buzilă Varvara – dr., conf. univ. – secretar ştiinţific, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.

Tel. serv. 022.24.54.09; mob. 069642755.

E-mail:  buzila.varvara@gmail.com,  ethno.society@yahoo.com

2. Vicepreşedinte: Ghilaș Victor – dr., conf. univ., – secretar ştiinţific, Secţia Ştiinţe Umaniste, Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

Tel.: serv. 27.21.07; mob. 069927186.

E-mail: ghilasvictor@yahoo.com

3. Secretar: Rezneac Corina – cercetător ştiinţific, Secţia Etnografie, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.

Tel.: serv. 022.24.54.09; mob. 060153979.

E-mail:  corinarezneac@ahoo.com

 

Membri:

4. Badrajan Svetlana – dr., conf. univ. – Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

Tel. mob. 069661622.

E-mail:  sbadrajan@yahoo.com

5. Bălteanu Ion – președinte AO Uniunea Meșterilor Populari din Moldova.

Tel. 022 22. 97. 05 s.; mob.060283741.

E-mail: ionbalteanu@gmail.com

6. Dicusarî Diana – director general, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.

Tel.: serv. 022.22.15.40; Fax.022.22.81.24; 069081886; 079901703.

E–mail:  diana.nistreanu@gmail.com

7. Gribincea Nicolae – șef Secţie Cultură, Tineret şi Sport, Pretura Botanica, Chişinău.

Tel.: serv. 76.79.44; mob. 069462991

E–mail: nicolae.gribincea@gmail.com

8. Filip Iulian – dr., șef Sector de Folclor, Academia de Științe a Moldovei.  

Tel.  mob. 069129478.

E-mail : filipiulian@gmail.com

9. Oxenti Grigore – consultant; Secția Politici Culturale în Teritoriu și Cultura Scrisă, Ministerul Culturii.

Tel. 022.27.84.97;

E-mail: oxintegrig@mail.ru

10. Tamazlâcaru Andrei – Om Emerit, Şef Sector Folclor, Uniunea Muzicienilor din Moldova, responsabil de: folclorul muzical.

Tel.: serv. 21.22.97; mob. 079261081.

E-mail: ethno.society@yahoo.com

11. Tomuleț Valentin – dr. hab., decan, Facultatea Arte Frumoase, Universitatea de Stat din Moldova.

Tel. 022 27.99.12, 022.29.04.61; mob. 069088050.

E-mail tomuletvalentin@yahoo.r

12. Țurcanu Nicanor – lector superior, titularul cursului „Folclor”, Facultatea Litere, Universitatea de Stat din Moldova.

Tel. 069496670

13. Zagoreanu Silvia – şef Sector Folclor, Centrul Naţional de Conservare şi Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.

Tel.: serv. 022.22.01.09;  mob. 069633707

E-mail: silvia.zagoreanu@mail.ru

 

 

 

 

 

 

Subscribe to Fluxuri Distribuţie
9999999999999999999