Componența

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL

1. Preşedinte: Petru VICOL – director general, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.
Tel. serv.: 022.23.88.48; mob.: 069692527.
E-mail: director@muzeu.md, petru_vicol@yahoo.com

2. Vicepreşedinte: Ecaterina POPESCU – meșter popular, fondator al Complexului de Meșteșuguri „Arta rustică”, s. Clișova Noua, r. Orhei.
Tel. mob.: 069347472.
E-mail: info@rusticart.md

3. Secretar: Mariana MISCНEVCA – consultant superior, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Tel. serv.: 022.23.80.13; mob.: 0696983459.
E-mail:  mariana.mischevca@mecc.gov.md, mariana.mischevca@gmail.com

Membri:
4. Diana DICUSARÎ –
Maestru în Artă, director general, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.
Tel. serv.: 022.22.15.40; Fax.: 022.22.81.24; mob.: 069081886; 079901703.
E–mail: diana.nistreanu@gmail.com

5. Mariana DOBZEU – Artist Emerit, specialist principal pentru meșteșuguri femeiești, Secția „Arte tradiționale”", Centrul Național de Conservare și Promovare а Patrimoniului Cultural Imaterial.
Tel. serv.: 022.22.05.35; mob.: 069554404.
E-mail: marianadobzeu@yahoo.com

6. Varvara BUZILĂ – dr., conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
Tel. serv.: 022.24.54.09; mob.: 069642755.
E-mail: buzila.varvara@gmail.com, ethno.society@yahoo.com

7. Andrei PROHIN – dr., secretar ştiinţific, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
Tel. serv.: 022.24.54.09; mob.: 079624102.
E–mail: andrei.prohin@gmail.com

8. Corina REZNEAC – drd., muzeograf, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
Tel. serv.: 022.23.88.68; mob.: 060153979.
E-mail: corinarezneac@yahoo.com

9. Victor GHILAȘ – dr. hab., director, cercetător ştiinţific principal, Institutul Patrimoniului Cultural.
Tel. serv.: 022.27.21.07; mob.: 069927186.
E-mail: ghilasvictor@yahoo.com

10. Tudor COLAC – dr., cercetător științific coordonator, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”.

11. Adrian DOLGHI – dr., director adjunct pentru activitatea științifică, Institutul Patrimoniului Cultural.
Tel.: 022 272543.
E-mail: addolghi.ipc@gmail.com

12. Natalia GRĂDINARU – dr., secretar științific, Institutul Patrimoniului Cultural.
Tel.: 022 270602.
E-mail: ipcultural.md@gmail.com

13. Valentina URSU – dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

14. Oleg VOLONTIR – muzicolog, director artistic, Centrul Național de Conservare și Promovare а Patrimoniului Cultural Imaterial.

15. Nicolae GRIBINCEA – Maestru în Artă, coregraf, conducător al Ansamblului Etnofolcloric „Plăieșii”.

16. Pavel POPA – coregraf, lector universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Subscribe to Fluxuri Distribuţie